Category: PHONG THỦY CUỘC SỐNG

Cảnh quan của tám phương hướng của một lãnh thổ, một vùng đất, một kinh thành, một thị trấn, một khu vườn, một căn nhà hay một căn phòng,v.v….có ảnh hưởng với tám lĩnh vực trong đời sống của người cư ngụ trong không gian ấy , đó là các lĩnh vực: Nghề nghiệp, Kiến…