Category: NHÂN TƯỚNG HỌC

Cách xác định nét tướng khuôn mặt: Mắt trong nhân tướng học. a) Các đặc ngữ về Mắt – Mắt Trong Nhân Tướng Học Trong khoa xem tướng Mắt có nhiều danh hiệu khác nhau tùy theo thuật ngữ của từng lãnh vực: Trong lãnh vực đoán vận hạn lưu niên, Mắt trái được gọi là Thái Dương, Mắt…