Cách xác định nét tướng khuôn mặt: Mắt trong nhân tướng học. a) Các đặc ngữ về Mắt – Mắt Trong Nhân Tướng Học Trong khoa xem tướng Mắt có nhiều danh hiệu khác nhau tùy theo thuật ngữ của từng lãnh vực: Trong lãnh vực đoán vận hạn lưu niên, Mắt trái được gọi là Thái Dương, Mắt…

Cảnh quan của tám phương hướng của một lãnh thổ, một vùng đất, một kinh thành, một thị trấn, một khu vườn, một căn nhà hay một căn phòng,v.v….có ảnh hưởng với tám lĩnh vực trong đời sống của người cư ngụ trong không gian ấy , đó là các lĩnh vực: Nghề nghiệp, Kiến…